Elektromekanik Sistemleri

Cennet Mah. Alparslan Cad No: 67/B Küçükçekmece İstanbul / TÜRKİYE Telefon: 0212 417 6034 | 0212 607 3004 | 0532 455 8 455

Proje ve Danışmanlık

Havalandırma Plus olarak elektromekanik sistemlerin uygulama öncesi tasarımlarını yaparken binanın veya tesisin kullanım amacı, projenin bütçesi ve teslim süreleri göz önünde bulundurularak maksimum faydayı minumum enerji ile sağlamayı hedef edinmekteyiz.

Proje Dizayn – Komple Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri – Komple Elektrik Tesisat Uygulama Projeleri – Havalandırma Sistemi Projeleri – Isıtma Soğutma Sistem Projeleri – Yangınla Mücadele Projeleri – Sıhhı Tesisat ve Atık Su Projeleri

Proje Yönetimi

  • Proje Gruplarının Belirlenmesi ve Fizibilite Çalışmaları
  • İş Kalitesinin Arttırılması
  • Teslim Sürecinin Hızlandırılması ve Ekonomik Çözümler Üretilmesi
  • İş Programı Hazırlanması ve Takibi
  • Proje Yapım ve Yönetimin Disiplinlerinin Koordinasyonu
  • Yüklenici Hak edişlerinin Hazırlanıp İşverene Sunulması
  • Haftalık ve Aylık Raporlar ile İşverenin Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi
  • Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetilmesi
Endüstriyel Fabrika Bakımları

Endüstriyel Fabrika Bakımları

Havalandırma Plus olarak endüstriyel tesislerde tüm elektromekanik sistemlerin periyodik kontrol ve bakımlarının standartlara, cihaz ve sistem teknik dokümanlarına uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Enerji Verimliliğini Arttırma

Havalandırma Plus olarak enerji verimliliğini arttırma faaliyetleri başlığı altında, tesiste enerji tüketimini izleyerek yapılabilecek tasarruf ve enerji geri kazanım için bir rapor ve aksiyon planı oluşturmaktayız. Talep halinde hazırlanan bu planı uygulamaya koyarak işletmenin karlılığını arttırmayı ve doğayı korumayı amaç edinmekteyiz.

Enerji Verimliliğini Arttırma

Buhar Tesisatı

Havalandırma Plus olarak endüstride üretim aşamasında ihtiyaç olan buharın düşük, yüksek basınçlı buhar kazanları ve buhar jenaratörleri ile üretilerek taşınması, açığa çıkan kondensin geri dönüştürülerek sisteme tekrar kazandırılması için gerekli projelendirme, borulama ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Basınçlı Hava Tesisatı

Havalandırma Plus olarak endüstride pnömatik olarak çalışan proses cihazların, havalı kapıların, havalı matkapların, havalı zımbaların, havalı somun sıkma, havalı boya püskürtme gibi makinaların ihtiyacı olan basınçtaki havanın kompresörlerden üretilerek uygun çapta ve özellikte borularla kullanım noktasına taşıma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Pnömatik Taşıma ve Nakil

Havalandırma Plus olarak endüstriyel üretimde açığa çıkan talaş, curuf, yarı mamül ürünlerin tanecik boyutuna göre uygun blower taşıma kanal sistemi silo ve ayrıştırıcılar ile gerekli mühendislik hesapları yapılarak standartlara uygun şekilde montajlarının yapılması ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Arıtma Sistemleri

Havalandırma Plus olarak endüstriyel üretimde açığa çıkan pis su, gri su, kimyasal atık ve biyolojik atıkların kimyasal yapısına uygun arıtma yöntemleri ile arıtılması atığın depolanması ve tahliyesi, arıtılan suyun muhteviyatına göre kullanımın sağlanması için gerekli ekipman ve borulamalarının yapılarak devreye alınmasını gerçekleştirmekteyiz.

İzalasyon ve Sac Kaplama

Havalandırma Plus olarak endüstriyel tesislerde uygulanan mekanik sistemlerin ısı, ses, titreşim yalıtımları, yapılan tesisatın biçimine ve taşınan akışkanın türüne uygun izolasyon malzemesi seçilerek uygulanmaktadır. Ayrıca dış ortamdan geçen tesisatlarda yapılan yalıtımın korunması için sac veya pvc kaplamalarını standartlara uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Plus olarak endüstride üretim sürecinde açığa çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi hava kirleticilerin çalışma ortamından uzaklaştırılması bu kirleticilerin atmosfere atılmadan filtrasyonu, proses de istenen sıcaklık ve nem değerlerini kontrolü, şartlandırılmış veya direk taze havanın üretim alanına ihtiyac kadarının taşınması gibi işlemleri mühendislik hesap ve metedolojilerini kullanarak uygun standartlarda gerçekleştirmekteyiz.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Havalandırma Plus olarak endüstride üretim süreçlerindeki ısıtma ihtiyacını merkezi ısıtma tesisatları, kaskad ısıtma sistemleri, 90/70 sıcak su tesisatları, radyand ısıtma tesisatları, endüstriyel doğalgaz tesisatları işleri gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Enerji Plus olarak endüstride üretim süreçlerindeki soğutma ihtiyacını merkezi soğutma tesisatları, soğuk su hazırlama sistemleri, chiller tesisatları, amonyaklı suğutma tesisatları, adyebatik soğutma tesisatları işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Komple Tesis Kurulumu

Havalandırma Plus olarak endüstride yeni kurulan, taşınan veya tadilata alınan fabrika ve tesislerin tüm elektromekanik sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması hizmetlerini projelendirerek zamanında ve anahtar teslim gerçekleştirmekteyiz.

Ücretsiz keşif talebi

Havalandırma Sistemleri Mekanik Tesisat | Klima Sistemleri | Yangın Söndürme Sistemleri